• Chào mừng quý vị đến với Hệ Thống Trường Công Wake County.

  Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những thông tin cần thiết để quý vị theo dõi và cập nhật thông tin về nền giáo dục của con em quý vị. Đây là điều quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi biết rằng sự quan tâm và tham gia của gia đình là điều thiết yếu đối với sự thành công của học sinh.

  Thông báo cho phụ huynh: Nếu quý vị không nói được tiếng Anh hoặc cần dịch vụ biên/phiên dịch miễn phí để hiểu các quy trình của nhà trường, vui lòng thông báo cho phòng lễ tân hoặc gọi (919) 852-3303.

   

  Đăng Ký và Ghi Danh Học Sinh

  Luật pháp tiểu bang North Carolina quy định rằng mọi trẻ em từ 7-16 tuổi phải đến trường. Năm đầu tiên trong con đường học vấn của trẻ được gọi là Mẫu Giáo. Để vào học Mẫu Giáo, trẻ phải được 5 tuổi vào hoặc trướng ngày 31 tháng 8 của năm học hiện tại.

  Để ghi danh cho con của quý vị, hãy liên hệ Trung Tâm Ghi Danh Quốc Tế (CIE). Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị quy trình ghi danh và xác định xem liệu con của quý vị có cần tham dự kỳ thi về khả năng thành thạo tiếng Anh bắt buộc của tiểu bang hay không. Nếu ngôn ngữ chính của trẻ không phải là Tiếng Anh, nhân viên sẽ tổ chức kiểm tra khả năng thành thạo ngôn ngữ.

  Center for International Enrollment
  5625 Dillard Drive
  Cary, NC 27518
  Phone: (919) 533-7169
  Fax: (919) 431-7462
  CIE@wcpss.net

   

  Vận Chuyển của Trường

  WCPSS có xe buýt đưa đón học sinh miễn phí dành cho tất cả học sinh nào sống cách trường được chỉ định trên một dặm rưỡi, với điều kiện là trường đó nằm trong danh sách các trường được chỉ định của trẻ. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xe buýt cho các học sinh nào có nhu cầu đặc biệt được nhận biết và đối với một vài trường chuyên.

   

  Lịch Mở Cửa Của Trường

  Ở trang thông tin trường học có thông tin về thời gian mở cửa và đóng cửa của từng trường. Ngày hóa trang tùy theo chính sách WCPSS về việc thiếu ý thức tuân thủ. Vui lòng liên hệ hiệu trưởng xem ngày hóa trang có trái với ý thức tuân thủ không.

   

  Bữa ăn ở trường

  Trẻ cần có những bữa ăn bổ dưỡng để học tập. Trường Công Wake County có các bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày học ở trường. Ăn sáng là $1,00 (K-5), $1,25 (6-12); ăn trưa là $2,00 (K-5), $2,25 (6-12); Con của quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc với mức giá giảm. Nếu con của quý vị đủ điều kiện được hưởng các bữa ăn với mức giá giảm, trẻ sẽ được ăn sáng miễn phí và có thể mua bữa trưa với giá $ 0,40. Liên hệ (919) 856-2920 để biết thêm thông tin.