Clinton Jenkins, Head Coach / crjenkins@wcpss.net

Roderick Moore, Assistant Coach / rmoore5@wcpss.net

 • Football Schedule 2023.2024

  September 21 - Ligon @ Carroll (away)
  September 28 - Open
  October 5 - Ligon v. Oberlin (home)
  October 12 - Ligon @ Martin (away)
  October 17 - Ligon Sports Teams Picture Day
  October 26 - Ligon @ East Garner (away)
  November 2 - Ligon v. Dillard (home team) (@ Enloe 5:30 pm)
  November 9 - Ligon @ North Garner (away)

   

   


 •