Grade 7

 • Anne Waechter  /  awaechter@wcpss.net  /  (7th Grade Assistant Principal) 
  Rachel Wolf  /  rwolf@wcpss.net (7th Grade Guidance Counselor) 

Language Arts

 • Susan Hittner  /  shittner@wcpss.net (7th Grade Team Lead/Language Arts Department Chair)
  Alexandra Laffey  /  alaffey@wcpss.net 
  Jeri Servais  /  jservais@wcpss.net (7th Grade Team Lead/Language Arts Department Chair)

Math

 • Ebonie Brinkley  /  ebrinkley@wcpss.net
  Nicole Livingston  /  nlivingston@wcpss.net 
  Jason Wilson  /  jwilson3@wcpss.net 

Science

 • Nicole Lanza  /  nlanza@wcpss.net
  April Shoemaker  /  ashoemaker@wcpss.net
  Cathy Smith  /  csmith@wcpss.net 

Social Studies

 • Lavonne Carter  /  lcarter2@wcpss.net 
  Lester Francis  /  lfrancis@wcpss.net
  Donna Laiosa  /  dlaiosa@wcpss.net