Kindergarten

 • k pic

 • Ms. Shanda Vann, Teacher                                            Email:  svann@wcpss.net

  • , Instructional Assistant

  Ms. Aimee Kennamer, Teacher                                        Email:  akennamer@wcpss.net

  • Noiralih Privott, Instructional Assistant

  Ms. Shannon Cooper, Teacher                                              Email: srcooper@wcpss.net

  • Lori Joyner, Instructional Assistant

  Ms. Robyn Reynolds, Teacher                                    Email:  rreynolds3@wcpss.net

  • LaTasha Hedgepeth, Instructional Assistant

   

 • K pic