• Jessica Bass   Jessica Black

    ESL (English as a Second Language) Teacher

    jbblack@wcpss.net

   

 •  Daureen Richards Hattie Grier

    PBIS 

    hgrier@wcpss.net

 • Daureen Richards   Camielle Baker

    School Social Worker

    cabaker@wcpss.net

 • Daureen Richards   Monique Booker

    AG (Academically Gifted) Teacher

    mdbooker@wcpss.net

     

 • ke  

   

                              Kimberly Edminston

                              Instructional Coach

                              kedmiston@wcpss.net

 • ke   

                        Kimberly Edminston

                        Instructional Coach

                       kedmiston@wcpss.net

 •  Tristica Baker MarshallDaureen Richards

    Intervention

    tbaker-marshall@wcpss.net

   

 • Maria Farish   Maria Farish

    ESL (English as a Second Language) Teacher

    mfarish@wcpss.net